Terras aanleggen

Wilt u zelf een terras aanleggen?

Inmeten

Zet de omtrek uit met (tonkin)stokken en span daar draad tussen. Kijk goed of het terras groot genoeg is voor het beoogde gebruik. Wil je er samen een kopje koffie drinken of met de hele familie lekker buiten kunnen eten? Ook de breedte van de paden is erg belangrijk. Een paadje langs de border hoeft minder breed te zijn dan een pad waar je ook met de fiets aan de hand over moet kunnen lopen.

Cunet uitgraven

Een stevig terras of pad heeft minimaal een zandbed van 10 cm. nodig om verzakken te voorkomen. Voor de uiteindelijke diepte van het uit te graven cunet moet bij deze 10 centimeter ook de dikte van de uitgekozen steen nog worden opgeteld.

Aantrillen

Het uitgegraven cunet moet volledig gevuld worden met een laag zand van 10 centimeter. Voor het bestraten op kleigrond is het verstandig om zelfs tot een laag van 15 centimeter zand te gaan. Voor een extra stevige ondergrond kan eventueel wat cement door het zand geharkt worden. Strijk het glad met een lange plank (afrijden)en tril dan het zandbed aan met een trilplaat. Neem vooral de tijd voor afrijden, en zorg dat er geen bulten of gaten meer in zitten. Een trilplaat kan gehuurd worden bij de bouwmarkt.

Op afschot leggen

Elke bestrating moet op afschot gelegd worden. Dit betekent dat de bestrating iets schuin afloopt. Dit wordt gedaan voor de noodzakelijke afvoer van (regen)water. Laat het afschot altijd van het huis aflopen. Het beste werk je hierbij met een grote waterpas (minimaal 1m.). Voor het juiste afschot wordt gewerkt met 1cm. per strekkende meter.

Tegels leggen

Als de bovenstaande stappen goed zijn uitgevoerd, dan komt het leukste werk. Het leggen van de uiteindelijke bestrating. Dit is nu vrij makkelijk en een kwestie van de stenen neerleggen in het van te voren uitgekozen patroon. Klop ze aan met een rubberen hamer.

Om te voorkomen dat stenen “gaan weglopen” (wegzakken naar de randen van de bestrating) is het verstandig om te werken met opsluitbanden. Opsluitbanden doen precies wat de naam al zegt: ze sluiten de bestrating als het ware in. Leg de opsluitbanden iets dieper dan de sierbestrating, dan zijn ze niet te zien en verstoren ze ook niet het eindresultaat.

Blijf tijdens het werken steeds controleren of de stenen goed waterpas komen te liggen.

Invegen

Als alle stenen zijn gelegd moeten het terras en de paden ingeveegd worden met scherp zand of brekerszand. Eventueel kan daarna de bestrating nog ligt aangetrild worden. Herhaal in de komende dagen het invegen nog een aantal keer en breng (indien nodig) nog wat extra zand aan. Om dit proces iets te versnellen kan het zand ook voorzichtig ingesproeid worden. Doe dit met een zachte straal, alleen dan komt het zand goed tussen de tegels.

 

Geen zin om het zelf te doen?
Hoveniers vergelijken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *