Dit zijn de verschillen tussen tuinafval en groenafval

Je hikt er misschien al een tijdje tegenaan, bijvoorbeeld omdat je net verhuisd bent of omdat je er al een lange tijd niet meer aan toe bent gekomen. Maar nu de zomer weer voor de deur staat, wil je natuurlijk genieten van het heerlijke weer in je prachtige tuin, en dat doe je door eerst je oude tuin eruit te halen. Materiaal wat er nu ligt zal afgevoerd moeten worden. Daarvoor kan je een container huren. Deze wordt dan bij jouw thuis geplaatst zodat je hem kan vullen en vervolgens zal het verhuurbedrijf de container weer afvoeren. Maar zodra je zelf bijvoorbeeld een container bij Maton Groep gaat huren, zul je er snel achterkomen dat er verschillende soorten afval bestaan. Daarom gaan wij in dit artikel voor jou helder uitleggen wat nu het verschil is tussen tuinafval en groenafval.

Afval uit je tuin

Als je de oude tuin eruit gaat halen kom je verschillende soorten materiaal, en dus afval, tegen. Denk bijvoorbeeld aan oude tegels, de schutting en tuinmeubilair. Dit afval wordt geschaard onder de noemer “tuinafval”, in tegenstelling tot, wat vaak gedacht wordt, “groenafval”.

Groenafval

Maar wat is dan wel groenafval? Het antwoord op deze vraag is eigenlijk makkelijker dan je denkt, omdat het antwoord al in de term verstopt zit. Groenafval is dus groen (en misschien een beetje bruin), zoals planten, graszoden, snoeiafval en takken. Als je een container hebt gehuurd en je hebt deze volgeladen met groenafval, zal de chauffeur dit afval bij de composthoop storten, waar het groenafval vervolgens gecomposteerd en vergist wordt. Daarna is het groenafval een vruchtbare substantie die vervolgens gebruikt kan worden in bijvoorbeeld moestuinen. Tijdens dit afvalverwerkingsproces mag het niet voorkomen dat er aarde bij het groenafval terechtkomt. Aarde zal namelijk vermengen met het groenafval, waardoor de substantie die overblijft minder vruchtbaar is, omdat het grotendeels bestaat uit aarde en/of zand.

Afvoeren van gras en grond

Hoe moet je grond dan wel af laten voeren? Grond kan het beste los ingezameld worden, zodat het vervolgens “herplaatst” kan worden. Jouw grond kan elders gebruikt worden om bijvoorbeeld de tuin op te hogen. Om ervoor te zorgen dat deze grond op de juiste plek terecht komt, zijn er bedrijven in het leven geroepen die de grond innemen, inspecteren, eventueel zuiveren en vervolgens weer doorverkopen.

Dit gaat echter niet op voor graszoden. Gras kan namelijk snel groeien, en als iemand alleen grond wil maar geen gras, heeft die persoon niks aan deze grond. Het gras zal namelijk bij de nieuwe bestemming snel groeien. In sommige gevallen kan je graszoden wel bij de groencontainer doen. Voorwaarde hiervoor is wel dat de grond niet te veel graszoden bevat en er maximaal 5 centimeter aarde aan vast zit.

Tuinafval recyclen

Het komt er dus op neer dat allerlei soorten afval uit je tuin gerecycled kunnen worden, mits het goed gescheiden ingezameld wordt. Het is tegenwoordig ook steeds belangrijker om veel aandacht te besteden aan recycling waardoor we ook zuiniger omgaan met onze grondstoffen. Het is dus belangrijk om bij het verwijderen van je oude tuin vanaf het begin af aan meteen het afval gescheiden in te zamelen. Iedere afvalsoort, denk bijvoorbeeld aan groenafval, grond en puin (zoals bestrating) kun je inzamelen als losse afvalsoorten.

Gemengd tuinafval

Als je een grote tuin met verschillende soorten afval hebt, kan je al wel raden dat je dus ook meerdere containers nodig hebt. Dit zal je uiteindelijk in de portemonnee gaan voelen, ondanks de grootte van de containers. Dan hebben we het nog niet eens gehad over eventueel glas, kunststof of hout, welke ook weer apart ingezameld moeten worden. Omdat het begrijpelijk is dat dit te duur zal zijn, bestaat er ook zoiets als gemengd tuinafval. Gemengd tuinafval is een combinatie van de verschillende soorten afval uit je tuin bij elkaar. De container wordt dan gevuld met gemengd tuinafval en gaat vervolgens in een afvalscheidingsinstallatie die op locatie ervoor zorgt dat het afval alsnog gescheiden wordt. Dit is echter een kostbaar proces, omdat het een dure installatie betreft, veel onderhoud vraagt en ook nog eens specialistisch mankracht vergt. Je zult al gauw merken dat dit ook duurder zal zijn dan bijvoorbeeld een normale groencontainer. Daar komt bij dat weliswaar alles in de gemengde tuinafvalcontainer mag, maar wel met mate. Om als voorbeeld het grondafval weer te pakken: dit mag in de gemengde tuinafvalcontainer, maar de grond zal door de andere afvalsoorten zodanig vervuild zijn dat recycling geen nut meer heeft.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *